พศจ.ขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผอ.พศจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรถกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7/2565 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 6/2565 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น พศจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พศจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 ณ วัดราษี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,477