ผอ.พศจ.ขอนแก่น มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

25 ต.ค.2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น (ผอ.พศจ.ขอนแก่น) ได้กล่าวพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการในสังกัด เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น โดยยึดระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมมาภิบาล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ครองตน ครองคน ครองงาน มีความชื่อสัตย์สุจริต  สมัครสมานสามัคคี  ทำงานเป็นทีม สร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในอาชีพรับราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา ในฐานะผู้มีบุญที่ได้ดูแลสถาบันชั้นสูงของชาติ คือพระศาสนา สนองงานคณะสงฆ์และผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจสนองงานและให้บริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ  และขอให้คุณพี่ๆ น้องๆ ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงาน ท่านเน้นให้ยึดหลักคุณธรรม "อ้อนน้อมถ่อมตน  สวดมนต์ จริงใจ ทำงานด้วยใจอุทิศ และไว้วางใจว่าคนของเรามีคุณภาพ" เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,420