สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๙ วัดป่าศิริธรรมาวาส

วัดป่าศิริธรรมาวาส

ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘-๓๖๖๔-๒๕๖๐


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,371