แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผนยุทธศาสตร์-พศ.60-64.pdf |
pdf แผนปฏิบัติราชการ-พศ.63-65.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 456,408