การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศ พศ. คัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6.pdf |
2. เกณฑ์การคัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2.pdf |
3. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6.pdf |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,454