สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๕๕ วัดสระชัย

วัดสระชัย

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๗๐-๖๘๗๙


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,387