สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๕๙ วัดสวรรค์

วัดสวรรค์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ โทรศัพท์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,382