สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๓๓ วัดป่าวิเวกภูนางงำ

วัดป่าวิเวกภูนางงำ

ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐ โทรศัพท์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,308