สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗๐ วัดป่าวิปัสสนา

วัดป่าวิปัสสนา

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๗๐ โทรศัพท์  ๐๙๕๗๓๗๘๘๒๑


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,508