ผอ.พศจ.ขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ (28 ต.ค.) เวลา 09.30 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ก่อนการประชุมได้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในพิธีมอบประกาศสร้างวัด และแนะนำตัวต่อหัวหน้าส่วนราชการฯ จากนั้น เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น (มจร.ขอนแก่น) เพื่อเข้าถวายสักการะพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมพิธีปิดการประชุมตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๙ โดยมี พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 กล่าวให้โอวาสและเป็นประธาน และสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,292