การจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2564 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 140 รูป 
     นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธี รับศีล ร่วมกันกล่าวคำถวายสังฆทาน ประธานสงฆ์กล่าว “สาธุ” จากนั้นประธานถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระสงฆ์ 10 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทานา ถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานในพิธี ได้ออกจากพระอุโบสถไปยังศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ของคณะสงฆ์ภาค 9 ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, และร้อยเอ็ด) จนครบ เสร็จพิธี. ข้าราชการปฏิบัติพิธีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และการประกอบพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  

นายทวิช ชัยเพ็ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ถ่ายภาพ, นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รายงานข่าว.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,332