เยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา 2564 จังหวัดขอนแก่น

นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดจนรรับทราบปัญหาอุปสรรค ช่วยเหลือสนองงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบ ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 สนามสอบ ได้แก่
     1) สนามสอบวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
     2) สนามสอบวัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง
     3) สนาสอบวัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
     4) สนามสอบวัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่
     5) สนามสอบวัดโพธิ์ทอง อำเภอหนองเรือ
     6) สนามสอบวัดสระแก้ว อำเภอชุมแพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,296