พศจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ย.ป.


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,477