ร่วมตรวจเยี่ยมและถวายชุดดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 แด่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา และโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ- ศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายพศุตม์ ขอดเมชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และ นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกิจกรรมถวายความรู้และถวายอุปกรณ์ป้องกัน โรคโควิด-19 แด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง จำนวน 188 รูป และโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จำนวน 89 รูป วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 456,408