พศจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 ณ วัดราษี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการทุกระดับ ณ วัดราษี ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,524