ประชุมบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางปฏิบัติราชการให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังใหม่)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 148,004