ประชุมพิจารณาขออนุญาตสร้างวัดอำเภอสีชมพู

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายจรัญ ผุสิมมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฯ พร้อมด้วยนายอนุรักษ์      สุจิตตกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุม กับคณะกรรมการสร้างวัด จังหวัดขอนแก่น ในเขตท้องที่อำเภอสีชมพู จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑.ที่พักสงฆ์บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจาน ๒.ที่พักสงฆ์บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ ๖ ตำบลสีชมพู ๓.ที่พักสงฆ์บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังเพิ่ม โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณวชิรธรรม เจ้าคณะอำเภอสีชมพู และนายสามารถ เพชรปิ่นเมือง รักษาราชการแทนนายอำเภอสีชมพู เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ที่พักสงฆ์ทั้ง ๓ แห่ง ดำเนินการสร้างวัดตามระเบียบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,248