พิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดป่าแสงอรุณ (ธ)

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดยพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชน มากกว่า ๓๕๐ รูป/คน

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๕๔๗/๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น โดยนายสำราญ รัตนพันธ์ ผอ.พศจ. ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมปฏิบัติศาสนพิธีการ และอำนวยความสะดวกคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,268