กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จังหวัดขอนแก่นโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ

ภาครัฐ เอกชน พยาบาล ตลอดจนประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนคริทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีถวายราชสักการะ

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวาย

พระราชกุศล โดยนายสำราญ รัตนพันธ์ ผอ.พศจ. ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วปฏิบัติศาสนพิธี อำนวยความสะดวก ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,337