พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 6/2565 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรถกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 6/2565 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติศาสนพิธีกรและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,344