พศจ.ขอนแก่น ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 1

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ 1 โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้อินโฟกราฟฟิก อันประกอบด้วยข้อความ ข้อมูลสถิติ และภาพขั้นตอนการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค และเว็บไซต์ของหน่วยงาน จนถึงหลักการถ่ายภาพ การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนัก / สำนักงาน / กอง / กลุ่มขึ้นตรง / และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมจำนวน 57 คน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,344