การออกตรวจราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการภาคอีสาน ที่ 10-14 ณ จังหวัดขอนแก่น (13 จังหวัด)

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงษ์ และนางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ออกตรวจราชการ ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการภาคอีสาน ที่ 10-14 จุดตรวจจังหวัดขอนแก่น (13 จังหวัด) ประกอบด้วย บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง 13 จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุม

การนี้ นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และนายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม พร้อมบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,461