ร่วมประชุมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

    วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,321