ร่วมรังวัดสอบเขตที่ดินกรณีขอใช้ที่ ส.ป.ก.เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์วิริยาราม ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ สุจิตตกุล นายศุภชัย จอกแก้ว และนายทวิช ชัยเพ็ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัดขอนแก่น เพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินกรณีขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ที่พักสงฆ์วิริยาราม บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,420