แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบคำขอจัดตั้ง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด |
แบบรายงานขอจัดตั้ง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด |
แบบรายงานผลการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี |

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 169,382