พศจ.ขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ข้าราชการในสังกัด และถวายปฏิทินหลวงแด่พระราชาคณะและเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ในเขตจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในสังกัด จำนวน 1 ราย คือ นายจรัญ ผุสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ณ วัดหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และถวายปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 แด่พระราชาคณะและเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ในเขตจังหวัดขอนแแก่น จำนวน 3 รูป ประกอบด้วย
1. พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดหนองกุง ณ วัดหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2. พระมงคลปริยัติธาดา รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง, เจ้าอาวาสวัดชัยศรี ณ วัดชัยศรี ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
3. พระอุดมพุทธิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมสุทธา ตำบลโนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 228,224