พศจ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร พศ. ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประกอบด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และนางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการดำเนินงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 
      การนี้ พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์, ดร. รองประธานเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยััติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยนักวิชาการเขต 7 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พศ. ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,918