พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1 อำเภอ 1 วัด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

    วันที่ 22 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1 อำเภอ 1 วัด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล  โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,948