ลงพื้นที่แนะนำขั้นตอนการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินวัดโพธิ์นิมิตร ท้องที่อำเภอเมืองขอนแก่น

     วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย นายพศุตม์ ขอดเมชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่แนะนำขั้นตอนการขอกันเขตที่ดินวัดโพธิ์นิมิตร บ้านปากเปือย หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย  เทศบาลตำบลบึงเนียม ขอกันเขตจัดประโยชน์เพื่อสร้างลานกีฬาของหมู่บ้าน  เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,310