พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย

ทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพระโสภณพัฒนาบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ในการนี้ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการในสังกัดดำเนินพิธีการและอำนวยความสะดวกในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,260