วัดป่าแสงอรุณ สถานที่ฉีดวัคซีนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พระธรรมดิลก  (สมาน สุเมโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ  ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เมตตาอนุเคราะห์ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยให้ "วัดป่าแสงอรุณ" เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ รวมแล้วทั้งหมด 4 รอบ (สำหรับ  เข็มแรก) โดยมีประชาชนมาฉีดวัคซีนแต่ละรอบดังนี้ 
-รอบที่ ๑ จำนวน ๑,๘๐๐ คน
-รอบที่ ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ คน
-รอบที่ ๔ จำนวน ๑,๔๐๐ คน
-รอบที่ ๔ จำนวน ๑,๔๐๐ คน 
และจะฉีดเข็มที่สองอีกในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้อีก ๔ รอบ  นอกจากนี้ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ยังเมตตาให้แม่ครัวทำอาหารแจกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนที่มาฉีดวัคซีนด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,249