Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

พระธรรมทูต

พระธรรมฑูต

พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร ประจำปี ๒๕๖๓และพระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓