Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีเปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์"วิถีพุทธ"จังหวัดขอนแก่น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2020 manager 47
2 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020 manager 33
3 ประชุมบริหารศูนย์คลายทุกข์จังหวัดขอนแก่น อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020 manager 46
4 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พุธ, 29 เมษายน 2020 manager 38
5 ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการทดสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) จันทร์, 27 เมษายน 2020 manager 60
6 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา (ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน เดือนพฤษภาคม 63- กันยายน 63)สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จันทร์, 20 เมษายน 2020 Arnod 44
7 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จันทร์, 13 เมษายน 2020 Arnod 40
8 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อสาธารณะ พุธ, 18 มีนาคม 2020 Arnod 42
9 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2020 Arnod 51
10 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี อังคาร, 28 มกราคม 2020 Arnod 106
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จันทร์, 20 มกราคม 2020 Arnod 53
12 รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน จันทร์, 20 มกราคม 2020 Arnod 48
13 โครงการตักบาตร ทวยราษฏร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ พุธ, 15 มกราคม 2020 Arnod 796
14 โครงการตักบาตร ทวยราษฏร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกวันจันทร์แรก ของเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จันทร์, 04 พฤษจิกายน 2019 Arnod 120
15 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จันทร์, 28 ตุลาคม 2019 Arnod 125
16 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช ร.๕) พฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2019 Arnod 96
17 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จันทร์, 21 ตุลาคม 2019 Arnod 70
18 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จันทร์, 21 ตุลาคม 2019 Arnod 57
19 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จันทร์, 21 ตุลาคม 2019 manager 67
20 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จันทร์, 21 ตุลาคม 2019 Arnod 52
21 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จันทร์, 21 ตุลาคม 2019 Arnod 47
22 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุธ, 16 ตุลาคม 2019 Arnod 93
23 ประชุมนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562 พุธ, 16 ตุลาคม 2019 Arnod 59
24 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จันทร์, 07 ตุลาคม 2019 Arnod 61
25 โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำหนตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒ อาทิตย์, 15 กันยายน 2019 Arnold 71
26 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อสาธารณะ ศุกร์, 13 กันยายน 2019 Arnod 42
27 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ศุกร์, 13 กันยายน 2019 Arnod 48
28 ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในเขตหนตะวันออก 24 จังหวัด ศุกร์, 06 กันยายน 2019 Arnod 77
29 โครงการตักบาตร ทวยราษฏร์ถวายพระพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทุกวันจันทร์แรก ของเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ศุกร์, 06 กันยายน 2019 Arnod 74
30 " พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี" ศุกร์, 30 สิงหาคม 2019 Arnod 76
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL