Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

โครงการตักบาตร ทวยราษฏร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกวันจันทร์แรก ของเดือน

2018-08-06

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการตักบาตร ทวยราษฏร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ฯ

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.
คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดยพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดโครงการตักบาตร
ทวยราษฏร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานด้านศาสนพิธีการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

ข่าว : ศุภชัย  จอกแก้ว
ภาพ : ศุภชัย  จอกแก้ว