Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2018-08-06

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่นร่วมกับทุกภาคส่วน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดย พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล/พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินณ ห้องแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเลิง และวัดโพธาราม หมู่ที่ ๘ ต. โคกสี อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ . ขอนแก่น

เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม/พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น โดย นายสำราญ รัตนพันธ์ ผอ.พศจ. ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ฯ ร่วมดำเนินศาสนพิธีการ ในพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ในพิธีฯ มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ตราตั้งพระสังฆาธิการระตำบล/วัด มอบประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา มอบทุนเยียวยา ถุงยังชีพ แก่พระภิกษุสามเณร ผู้ขัดสน และผู้ชราไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ในงานมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ข่าว : สุวรรณ  กลางยศ 
ภาพ : ศุภชัย  จอกแก้ว