Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

พิธีเปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์"วิถีพุทธ"จังหวัดขอนแก่น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

2018-08-06

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์ "วิถีพุทธ" จังหวัดขอนแก่น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อโรคโควิค - ๑๙ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในเปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์ "วิถีพุทธ" และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเนื่องในวิสาขบูชา ๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการ เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิค-๑๙ ในประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นจำนวนมากและเกิดความตรึงเครียดทางด้านจิตใจอันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม อันมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธาน ได้ดำริเบื้องต้นให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคดังกล่าว

ในการนี้ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธี อำนวยความสะดวก และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งในการจัดพิธีในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่างทางสังคม

ข่าว : สุวรรณ  กลางยศ 
ภาพ : ศุภชัย  จอกแก้ว