Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

ผอ.พศจ.ขก

 

 

นายสำราญ   รัตนพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ภูมิลำเนา

เกิดที่ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2505 ปัจจุบันอายุ 59 ปี 4 เดือน
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 422 หมู่ที่ 14 ซอยรุ่งโรจน์ ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

บรรจุราชการ 1 พฤษภาคม 2523 ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1
ครู 1-อาจารย์ 1 ปี (2523-2529) สังกัด สปช.กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชการศึกษา ระดับ 3 ปี (2530-2533) สังกัด สป. กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ปี (2534-2536) สังกัด สป. กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการอำเภอ ปี (2537-2545) สังกัด สป.กระทรวงศึกษาธิการ
จนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี (2545-2546) สังกัด สพฐ.กรทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปี (2547-2558) สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่  (อำนวยการต้น) ปี (2558-2558)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ (อำนวยการต้น) ปี (2558-2561)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน (อำนวยการสูง) ปี (2561-2561)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด (อำนวยการสูง) ปี (2561-2563)
ผู้อำนวยกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น (อำนวยการสูง) ปี  (2563- ปัจจุบัน)
ครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยากรณ์ ข้างเผือก