Get Adobe Flash player

 


ข่าวและความเคลื่อนไหว

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หัวหน้าพาโกง

โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นได้ที่

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น อาคาร มจร. วัดธาตุ(พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๔๓-๒๗๑๐๕๕-๗ โทรสาร. ๐๔๓-๒๗๑๐๕๖

๒. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๑-๗๖๘๒๒๑๙ , ๐๘๑-๗๐๘๑๕๘๖ , ๐๔๓-๒๒๒๑๐๑ , ๐๔๓-๓๒๐๘๕๐ โทรสาร. ๐๔๓-๓๒๐๗๐๑

๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์   ชื่อบัญชี "กองทุนสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ" ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๒๔-๐-๑๙๒๓๐-๗                                                                                   

 องค์ประกอบที่ยังไม่ก่อสร้าง ดังนี้

      อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม, อาคารเอนกประสงค์, โรงครัว โรงอาหาร, หอไตรกลางน้ำ, อาคารพิพิธภัณฑ์, อาคารหอสมุด, ลานธรรม ลานเอนกประสงค์, อาคารสำนักงานบริหารโครงการ, ที่พักพระเถระผู้ใหญ่, ห้องน้ำสาธารณะ, พื้นที่จอดรถ, สังเวชนียสถานสี่ตำบล

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

    รูปภาพกิจกรรมต่างๆที่จัดที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

 จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖